Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne

Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne
Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne

Publikacja prezentuje zasady reklamy produktów leczniczych zebrane w rozdziale 4 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.). W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo praktycznie, omówiono przepisy art. 52–64 ustawy, opierając się na doświadczeniu autorów i orzecznictwie sądów oraz uwzględniając aktualną wykładnię stosowaną przez organ nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, czyli prze


Zobacz więcej
1
Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne
Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne
Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne
Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne
Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne