Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny

W publikacji została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby. W książce została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę informowania w nietypowych przypadkach, ta


Zobacz więcej
1
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny