Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy

Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy
Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy

Niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy. Tekst tłumaczenia odzwierciedla brzmienie ustawy według stanu na maj 2019. Książka opatrzona jest dodatkowo kilkustronicowym wprowadzeniem w języku polskim i niemieckim, które ułatwia czytelnikowi zrozumienie podstawowe zasad, jakimi rządzi się polskie prawo pracy.


Zobacz więcej
1
Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *