Utrzymanie czystości i porządku w gminach Przewodnik z wzorami

Utrzymanie czystości i porządku w gminach Przewodnik z wzorami
Utrzymanie czystości i porządku w gminach Przewodnik z wzorami

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Autorzy w przystępny sposób przedstawili trudne zmiany w systemie odpadowym. W książce ze wzorami Utrzymanie czystości i porządku w gminach opisano takie zagadnienia, jak:, obligatoryjność selektywnej zbiórki odpadów,, osiągnięcie poziomów recyklingu,, konkretne metodologie wyliczeń, np. zwolnienia w czę


Zobacz więcej
1
Utrzymanie czystości i porządku w gminach Przewodnik z wzorami

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *