Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Komentarz

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Komentarz
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Komentarz

Publikacja zawiera pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu.


Zobacz więcej
1
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Komentarz

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *